ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

Không chỉ uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và giáo dục hướng nghiệp, đội ngũ giảng viên có thế mạnh trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, nhân sự, đào tạo kỹ năng, công tác xã hội…

Dương Trần Minh Đoàn
ThS. Dương Trần Minh Đoàn
Chuyên gia Tư vấn Hướng nghiệp Quyền Trưởng Phòng Hướng nghiệp và Tuyển sinh​
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Nghĩa
TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Chuyên gia hướng nghiệp tuyển sinh và quản lý giáo dục
Xem chi tiết