Kết quả của bạn

Tại sao bạn cần gặp chuyên gia tư vấn hướng nghiệp?

- Bạn còn băn khoăn và muốn được tư vấn thêm.

- Bạn cần kết quả phân tích chuyên sâu hơn.

- Bạn muốn lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp.

- Hay bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến kế hoạch nghề nghiệp.

Hãy đặt lịch hẹn với các chuyên gia hướng nghiệp để giúp bạn có thể đưa ra lựa chọn ngành học và nghề nghiệp tốt nhất.

Hướng dẫn phân tích kết quả

Kết quả phân tích dựa trên 3 tính cách có kết quả trắc nghiệm cao nhất. Bạn hãy xem kết quả chi tiết 3 tính cách này để hiểu hơn về đặc điểm từng tính cách, và các nghề nghiệp đã gợi ý dựa theo sở thích và lãnh vực bạn quan tâm.
Dựa trên Mật mã Holland của bạn, bạn có thể tìm kiếm các ngành phù hợp theo 2 hoặc 3 nhóm Holland tại 1 trong trang web sau:
Not value
Nhóm - Người
Giá trị cốt lõi
TÍNH CÁCH NỔI BẬT
...
Điều bạn cần & thứ bạn cần cải thiện

NGHỀ NGHIỆP YÊU THÍCH

...

01

02

NGHỀ NGHIỆP NÊN CÂN NHẮC

...

Các môn học phát huy tài năng

...

03

04

KHÓA HỌC GIÚP BẠN TRAU DỒI

...
Ngành nghề mà bạn có thể tham khảo trong năm 2022
CÁC NGHỀ PHÙ HỢP
CÁC NGÀNH HỌC PHÙ HỢP
Not value
Nhóm - Người
Giá trị cốt lõi
TÍNH CÁCH NỔI BẬT
...
Điều bạn cần & thứ bạn cần cải thiện

NGHỀ NGHIỆP YÊU THÍCH

...

01

02

NGHỀ NGHIỆP NÊN CÂN NHẮC

...

Các môn học phát huy tài năng

...

03

04

KHÓA HỌC GIÚP BẠN TRAU DỒI

...
Ngành nghề mà bạn có thể tham khảo trong năm 2022
CÁC NGHỀ PHÙ HỢP
CÁC NGÀNH HỌC PHÙ HỢP
Not value
Nhóm - Người
Giá trị cốt lõi
TÍNH CÁCH NỔI BẬT
...
Điều bạn cần & thứ bạn cần cải thiện

NGHỀ NGHIỆP YÊU THÍCH

...

01

02

NGHỀ NGHIỆP NÊN CÂN NHẮC

...

Các môn học phát huy tài năng

...

03

04

KHÓA HỌC GIÚP BẠN TRAU DỒI

...
Ngành nghề mà bạn có thể tham khảo trong năm 2022
CÁC NGHỀ PHÙ HỢP
CÁC NGÀNH HỌC PHÙ HỢP