Giới thiệu bản thân

Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế, Xuất nhập khẩu, Logistics... Trước khi trở thành Tổng Giám đốc Tân Cảng - STC, anh đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ban và công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn như:

Phó Giám đốc Khu vực miền Bắc (phụ trách S&M Logistics), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

 Giám đốc Hành chính Nhân sự, Cảng Container Quốc tế Hải Phòng

Giám đốc Hành chính Nhân sự, Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép

Trưởng ban Marketing, Khu vực miền Bắc, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Trưởng ban Quan hệ Công chúng, Phòng Marketing, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

ThS. Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm Pháp - Việt, đào tạo về quản lý (CFVG-HCM)
 

1 likes