Giới thiệu bản thân

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ và CNTT, thực chiến nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau: Hệ thống CNTT, phát triển phần mềm, quản lý dự án, quy trình, chất lượng, chuỗi cung ứng, phát triển nguồn lực, thương hiệu và marketing, quản lý cấp trung, điều hành và quản lý cấp cao.

Hơn 10 năm là Phó Tổng Giám đốc Global CyberSoft (GCS), công ty toàn cầu với trên 1.400 nhân viên làm việc trên 18 quốc gia; Country Director của Hitachi Vantara Vietnam (Tập đoàn Hitachi); Phó Chủ tịch FUVi Cognitive Tech; Chairman, Pixa Studio Việt Nam.

 

0 likes