Kỹ năng tự nhận thức

Chào mừng bạn đến với RightPath, khóa học dành cho học sinh THPT đang trong quá trình tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp, hoặc đang có sự bối rối, mong muốn tìm kiếm các kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho việc học tập. Các khóa học của RightPath sẽ giúp các bạn chọn đúng nghề và đúng với sở trường của mình, hướng dẫn các bạn nắm được các tiêu chí chọn nghề cũng như những sai lầm thường mắc phải. Đồng thời cũng em tự tin chinh phục các mục tiêu học tập và thích ứng với mọi trường học tập. 

Tài liệu học tập

  • Clip, tài liệu bài giảng đăng tải trên hệ thống học tập trực tuyến RightPath
  • Bài tập trắc nghiệm
  • Hồ sơ Hướng nghiệp

Giáo trình và liệu tham khảo khác

  • Nemko, M. (2020). Hướng nghiệp for dummies (Đoàn Trang, Thanh Huyền, Người dịch). Hà Nội: NXB Công Thương.
  • Bolles, R. N., (2015). Dù của bạn màu gì? – Tất cả những gì bạn cần để tìm được việc (Cao, X. V., Người dịch). Nhà xuất bản Phụ Nữ.
  • Phoenix Ho, Trần Thị Thu (2013). Kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp.
  • Dr. William M. Marston (2013). Emotion of Normal People.
  • Clark, D.R. (2010). People, Data, and Things Checklist. Retrieved from http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/pdt.html
  • Phoenix Ho và Kieu Tri Hoa (2021). Các bước chọn ngành và chọn trường (dành cho học sinh cấp 3). Truy xuất từ https://huongnghiepsongan.com/cac-buoc-chon-nganh-va-chon-truong/
  • Dale Prediger cùng với nhóm nghiên cứu tại công ty ACT (2009). Bản đồ Thế giới nghề nghiệp (bản dịch Phoenix Hồ).

RightPath đồng hành cùng học sinh tìm hiểu bản thân, khám phá thế giới Ngành học – Nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp mục tiêu nghề nghiệp trong tương quan sở trường và nguồn lực bản thân, từng bước chinh phục con đường sự nghiệp ngay hôm nay.

“If you do what you love, you will never work a day in your life.” Marc Anthony