Hướng nghiệp dành cho học sinh

Chương trình Đi đúng đường, tương lai tỏa sáng giúp cho các bạn học sinh:

 • Hiểu biết và nhận thức về bản thân (Giá trị, Sở thích nghề nghiệp, Tính cách và Khả năng, Kỹ năng)
 • Ứng dụng thực hành tích lũy trải nghiệm
 • Hiểu về ngành học trong tương quan với thế giới nghề nghiệp
 • Có khả năng xác định mục tiêu Ngành học - Nghề nghiệp trong tương quan với thế mạnh và nguồn lực của bản thân
 • Lập kế hoạch hành động để đạt mục tiêu học tập và phát triển bản thân.

Phương pháp dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) phối hợp tự học và học tập với giảng viên (blended learning):

 • Học tập trực tiếp với Giảng viên
 • Tự học trên nền tảng RightPath (xem bài giảng, làm bài tập trắc nghiệm, thảo luận)
 • Đặt lịch hẹn tham vấn trực tiếp với đội ngũ hướng nghiệp của RightPath

HỌC PHẦN 1: Hiểu bản thân

Học phần 2: Hiểu nghề nghiệp

học phần 3: Lập kế hoạch nghề nghiệp

Tài liệu học tập

 • Clip, tài liệu bài giảng đăng tải trên hệ thống học tập trực tuyến RightPath
 • Bài tập trắc nghiệm
 • Hồ sơ Hướng nghiệp

Giáo trình và liệu tham khảo khác

 • Nemko, M. (2020). Hướng nghiệp for dummies (Đoàn Trang, Thanh Huyền, Người dịch). Hà Nội: NXB Công Thương.
 • Bolles, R. N., (2015). Dù của bạn màu gì? – Tất cả những gì bạn cần để tìm được việc (Cao, X. V., Người dịch). Nhà xuất bản Phụ Nữ.
 • Phoenix Ho, Trần Thị Thu (2013). Kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp.
 • Dr. William M. Marston (2013). Emotion of Normal People.
 • Clark, D.R. (2010). People, Data, and Things Checklist. Retrieved from http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/pdt.html
 • Phoenix Ho và Kieu Tri Hoa (2021). Các bước chọn ngành và chọn trường (dành cho học sinh cấp 3). Truy xuất từ https://huongnghiepsongan.com/cac-buoc-chon-nganh-va-chon-truong/
 • Dale Prediger cùng với nhóm nghiên cứu tại công ty ACT (2009). Bản đồ Thế giới nghề nghiệp (bản dịch Phoenix Hồ).

RightPath đồng hành cùng học sinh tìm hiểu bản thân, khám phá thế giới Ngành học – Nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp mục tiêu nghề nghiệp trong tương quan sở trường và nguồn lực bản thân, từng bước chinh phục con đường sự nghiệp ngay hôm nay.

“If you do what you love, you will never work a day in your life.” Marc Anthony