Lĩnh vực tư vấn cho sinh viên

Chuyên về tư vấn Hướng nghiệp giúp sinh viên xác định ngành nghề phù hợp, lập kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong giáo dục, trong đó có hơn 13 năm làm việc trong môi trường đại học quốc tế.

Quá trình học tập

Cử nhân đại học chuyên ngành Anh văn sư phạm

Cử nhân đại học chuyên ngành Tâm lý

Kỹ năng và chứng chỉ

Kỹ năng hướng nghiệp

Kỹ năng tham vấn tâm lý 

Các khóa học đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm của Đại học RMIT Việt Nam: Presentation skill, Working in Team, Customer Services,…

Chứng chỉ MC của nhà văn hóa Thanh Niên

1 likes